HVILKEN DEL - HVA - HVOR OFTE - HVEM

Disse tingee skal du som elev gjøre:

 • Instrument innside - Rengjøre/fjerne fuktighet - Etter hver spilling - Elev
 • Instrument utside - Fjerne støv/fett - Etter hver spilling - Elev
 • Munnstykke - Vaskes med børste og vann - Ukentlig - Elev
 • Instrumentkoffert - Støvsuge/pleie - Hvert semester - Elev

Disse tingene skal du snakk med lærer, instrumentansvarlig i korpset, eller dirigenten om:

 • Puter - Fjerne klebing - Ved klebing - Materialforvalter
 • Mekanikken - Rengjøres/oljes - Når klaffene går tregt/hvert semester - Materialforvalter

Fløyte

Munnstykkene på fløyten skal ikke vaskes, men kun tørkes rene med en klut.

Fløyte er også et treblåseinstrument, selv om de fleste fløyter i dag består utelukkende av metall. Fløytene har tilsvarende klaffer som saksofon og klarinett, og krever derfor tilsvarende varsomhet og vedlikehold. Det er viktig at instrumentet tørkes igjennom etter hver spilling spesielle fillene (spør spillelærer for en visning mht hvordan ”kluter” og børster skal brukes).

Det er viktig at man ikke 'bader' instrumentet, for da kan puter løsne eller bli ødelagt.

All justering, putebytting og reparasjoner overlates til instrumentansvarlig eller verksted ev. i samråd med spillelærer.

Det er strengt forbudt å prøve seg på reparasjoner på fløyten selv.

Munnstykke

På grunn av kondens, mat, godteri etc., blir alle munnstykkene utsatt for irr og andre mindre attraktive belegg på innsiden. Derfor er det viktig at munnstykkene renses/vaskes regelmessig. Munnstykkene er avgjørende for klangen i instrumentet, og om dette er dårlig blir også lyden dårlig.

Munnstykke og skjøtene på klarinetten må tørkes med fille. Munnstykket må av og til vaskes i lunket vann (ikke varmt) med en mild såpe. Dette for å fjerne bakterier. Pass på at kammeret under flisen er rent, og at du ikke skader/riper opp.

Klarinett

En klarinett består av et stort antall bevegelige deler, og de er meget utsatt for skader. Det er viktig at instrumentet tørkes igjennom etter hver spilling. På alle klaffene sitter det små puter. Disse tørker inn over tid og må byttes (spør spillelærer om en visning mht hvordan ”kluter” og børster skal brukes samt tips for hvordan tørke våte puter m.m.).

Korken i overgangen mellom instrumentets ulke deler må smøres med jevne mellomrom med kork-fett. All justering, annen smøring (treg mekanikk f.eks.), putebytting og reparasjoner overlates til instrumentansvarlig eller verksted ev. i samråd med spillelærer. Husk at en klarinett er laget av treverk som påvirkes av tørr og fuktig luft. En klarinett skal aldri bades!

Saksofon

En saksofon består av et stort antall bevegelige deler, og de er meget utsatt for skader. Det er viktig at instrumentet tørkes igjennom etter hver spilling. På alle klaffene sitter det små puter. Disse tørker inn over tid og må byttes (spør spillelærer for en visning mht hvordan ”kluter” skal brukes samt tips for hvordan tørke våte puter m.m.)

Det er viktig at man ikke 'bader' instrumentet, for da kan puter løsne eller bli ødelagt.

Korken munnstykket sitter på må smøres med jevne mellomrom med kork-fett. Smør samtidig litt på halsen der den festes til instrumentet. All justering, annen smøring, putebytting og reparasjoner overlates til instrumentansvarlig eller verksted ev. i samråd med spillelærer.

Munnstykke

På grunn av kondens, mat, godteri etc., blir alle munnstykkene utsatt for irr og andre mindre attraktive belegg på innsiden. Derfor er det viktig at munnstykkene renses/vaskes regelmessig. Munnstykkene er avgjørende for klangen i instrumentet, og om dette er dårlig blir også lyden dårlig.

Munnstykket bør legges i bløt i lunkent såpevann og renses med en liten flaskebørste eller piperenser eller en munnstykkebørste.

Trompet/kornett

Instrumenter som er messingfarget (gull) er lakkert med en tynn celluloselakk for att glansen i instrumentet skal beholdes. Denne lakken tåler ikke varmt vann eller kraftig såpevann! Derfor skal disse instrumentene kun vaskes i lunkent vann med en mild såpe. Generelt kan man si at du selv skal kunne bade i dette vannet. Sølv-instrumenter kan vaskes i varmere vann, gjerne med et mildt oppvaskmiddel, som Sunlight. Ikke bruk Zalo, da denne fjerner alle fettrester og tærer på alle loddinger. De vanligste messinginstrumententene trenger en regelmessig vask.

Vask av instrumentet:

Vær forsiktig når du rengjør instrumentet slik at du ikke slipper det i gulvet, eller slår bort i noe slik at du skader instrumentet. Vær spesielt forsiktig med ventilene. En liten bulk kan gjøre instrumentet ubrukelig.

Ta ut ventilene. Skru av bunnskålene på ventilhuset. Ikke bruk tang. Ventilene er vanligvis merket med et tall (nummer). (Nr 1 er nærmest munnstykket.) Hvis de ikke er nummerert må du legge dem slik at du husker rekkefølgen når du skal sette sammen instrumentet igjen.

 • OBS. Roterende ventiler skal ikke demonteres.

Pass også på at korken på spytteklaffen er tett. Prøvespill instrumentet for å sjekke at alt er på riktig plass. Spør spillelærer om en visning mht hvordan ”kluter”, børster olje og fett skal brukes.

Waldhorn

Vask av instrumentet:

 • Ta av bøyler. Hvis bøylene sitter så fast at du ikke kan trekke dem av for hånd, må du levere instrumentet til materialforvalteren.
 • Legg kun delene i lunket vann. Instrumentet kan skylles innvendig for hånd, og du må unngå å få vann på de mekaniske deler til ventilene. Du kan bruke en hånddusj til å vaske instrumentet. Bruk en mild såpe, f. eks. den gode gamle Sunlight-såpen. (Bruk ikke for mye såpe, ellers kan det være vanskelig å få bort såpe restene i instrumentet.)
 • Vask instrumentet og bøylene innvendig med en fleksibel børste.
 • Vask instrumentet utvendig med en myk klut.
 • Til munnstykket bruker du en munnstykkebørste.
 • Skyll instrumentet og alle delene med lunket vann slik at du får bort såperestene.
 • Tørk instrumentet før du setter det sammen. La det gjerne stå på et håndkle og tørke slik at vannet kan renne ut av bøyler og rør.
 • Vær forsiktig når du rengjør instrumentet slik at du ikke slipper det i gulvet, eller slår bort i noe slik at du skader instrumentet.
 • Smør de bevegelige ventilarmene/ leddene med den spesielle klaffeoljen (”key and rotor oil”). Bruk bare noen få dråper. Skru av ventilenes bunnskål, og legg to dråper med den tynne oljen på sentertappen. Skru så på bunnskåla igjen.
 • Ventilene oljes med vanlig ventilolje (”valve oil”) gjennom rørene før du setter bøylene på plass. Smør bøylene med bøylefett (”tuning slide grease”) og sett instrumentet sammen.

Spør spillelærer om en visning mht hvordan ”kluter”, børster olje og fett skal brukes

Trombone

Instrumenter som er messingfarget (gull) er lakkert med en tynn celluloselakk for att glansen i instrumentet skal beholdes. Denne lakken tåler ikke varmt vann eller kraftig såpevann! Derfor skal disse instrumentene kun vaskes i lunkent vann med en mild såpe. Generelt kan man si at du selv skal kunne bade i dette vannet.

Sølv-instrumenter kan vaskes i varmere vann, gjerne med et mildt oppvaskmiddel, som Sunlight. Ikke bruk Zalo, da denne fjerner alle fettrester og tærer på alle loddinger.

Vask av instrumentet:

Vær forsiktig når du rengjør instrumentet slik at du ikke slipper det i gulvet, eller slår bort i noe slik at du skader instrumentet. Vær spesielt forsiktig med sleiden. En liten bulk kan gjøre instrumentet ubrukelig.

 • Ta av stemmebøylen. Hvis bøylene sitter så fast at du ikke kan trekke dem av for hånd, må du levere instrumentet til materialforvalteren.
 • Legg instrumentet og delene (unntatt ventilene) i lunket vann (vannet skal være slik at du selv kunne ha badet i det). Du kan også bruke en mild såpe, f. eks. den gode gamle Sunlight-såpen (Bruk ikke for mye såpe, ellers kan det være vanskelig å få bort såpe restene i instrumentet).
 • Vask instrumentet og bøylene og begge sleidene innvendig med en fleksibel børste.
 • Vask instrumentet utvendig med en myk klut.
 • Til munnstykket bruker du en munnstykkebørste.
 • Skyll instrumentet og alle delene med lunket vann slik at du får bort såperestene.
 • Tørk instrumentet før du setter det sammen. La det gjerne stå på et håndkle og tørke slik at vannet kan renne ut av bøyler og rør.
 • Smør bøylene med bøylefett (”valve oil”) og sett instrumentet sammen.
 • Smør sleiden med sleide krem eller smøring (”trombone slide oil”).. Ikke bruk for mye krem, da blir sleiden «seig å dra». Bruk sprayflaska og dusj vann på innersleiden for å jevne ut slik at sleiden glir lett.

Horn/Baryton/Tuba

Instrumenter som er messingfarget (gull) er lakkert med en tynn celluloselakk for att glansen i instrumentet skal beholdes. Denne lakken tåler ikke varmt vann eller kraftig såpevann! Derfor skal disse instrumentene kun vaskes i lunkent vann med en mild såpe. Generelt kan man si at du selv skal kunne bade i dette vannet. Sølv-instrumenter kan vaskes i varmere vann, gjerne med et mildt oppvaskmiddel, som Sunlight. Ikke bruk Zalo, da denne fjerner alle fettrester og tærer på alle loddinger. De vanligste messinginstrumententene trenger en regelmessig vask.

Ta instrumentet fra hverandre, med bøyler og ventiler, og la det ligge en times tid i bløt. Det er viktig at ventilene settes på riktig plass. De skal være merket med tall, 1-3, men det kan være vanskelig å finne disse merkene. Hvis de går tregt kan de pusses med tannpasta (ja, du leste riktig - tannkrem), men da må man være meget omhyggelig med skylling etterpå. Ventilene må oljes med egen ventilolje. Pass også på at korken på spytteklaffen er tett. Prøvespill instrumentet for å sjekke at alt er på riktig plass.

Vask av instrumentet:

Vær forsiktig når du rengjør instrumentet slik at du ikke slipper det i gulvet, eller slår bort i noe slik at du skader instrumentet. Vær spesielt forsiktig med ventilene. En liten bulk kan gjøre instrumentet ubrukelig.

 • Ta ut alle bøyler. Hvis bøylene sitter så fast at du ikke kan trekke dem av for hånd, må du levere instrumentet til materialforvalteren.
 • Ta ut ventilene. Skru av bunnskålene på ventilhuset. Ikke bruk tang. Ventilene er vanligvis merket med et tall (nummer). (Nr 1 er nærmest munnstykket.) Hvis de ikke er nummerert må du legge dem slik at du husker rekkefølgen når du skal sette sammen instrumentet igjen. OBS. Roterende ventiler skal ikke demonteres.
 • Legg instrumentet og delene (unntatt ventilene) i lunket vann (vannet skal være slik at du selv kunne ha badet i det).
 • Du kan også bruke en mild såpe, f. eks. den gode gamle Sunlight-såpen (Bruk ikke for mye såpe, ellers kan det være vanskelig å få bort såpe restene i instrumentet). Legg ikke ventilene i vann, men skyll av dem under springen, slik at det ikke kommer vann inn i ventilen (Det er et hull i bunnen av hver ventil). Ta av ventilfilten slik at den ikke blir våt, da kan den bli hard slik at instrumentet bråker når du spiller.
 • Vask instrumentet og bøylene innvendig med en fleksibel børste. I ventilhuset kan du bruke en egen ventilhusbørste. Vask instrumentet utvendig med en myk klut. Til munnstykket bruker du en munnstykkebørste.
 • Skyll instrumentet og alle delene med lunket vann slik at du får bort såperestene.
 • Tørk instrumentet før du setter det sammen. La det gjerne stå på et håndkle og tørke slik at vannet kan renne ut av bøyler og rør.
 • Smør bøylene med bøylefett (”tuning slide grease”) og sett disse tilbake på rett plass.
 • Smør ventilene med ventilolje (”valve oil”) og pass på at også disse kommer på rett plass.

Spør spillelærer om en visning mht hvordan ”kluter”, børster olje og fett skal brukes.

Del denne siden