Alle kulturskoleelevene under åpningsuka. Vi treffes