Søknadskjema - digitalt

Trykk her

Kulturskolens er i en ny digital hverdag, der vi lettere kan kommunisere med alle kunder og brukere. All påmelding skjer derfor på nettet

Hovedopptaket for nye elever og forandring av aktivitet finner sted 15. mai og 15.november. Alle henvendelser skal skje skriftlig eller gjennom speedadmin. Vi ber alle våre foresatte om å lese vedtektene.

Eleven har plassen i kulturskolen helt til en melder seg ut.

Pris for elevplass

Kommunestyret vedtar skolepengesatsen for Steigen kulturskole

fra 01.01.2018 gjør vi oppmerksom på vedtak om økning på 25 % da er prisen:

  • Barn/ungdom koster en elevplass kr 3510,- i året, 1755,- hvert semester
  • Søsken får 40% moderasjon på første aktivitet    
  • Voksen koster en elevplass kr 4910,- i året, 2455,- hvert semester              

Det faktureres to ganger i året:

  • Oktober for høstsemester
  • Mars for vårsemester

Lærerfravær utover fire ganger pr. skoleår gir rett til reduksjon i kontingent.

Manglende kontingentbetaling vil føre til at eleven mister plassen.