Velkommen

Kulturskolen har som mål å gi barn og voksne tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle sine skapende evner og anlegg. Å få uttrykke seg gjennom musikk, kunst, drama eller dans er en viktig del av menneskets vekst og utvikling.

Kulturskolen skal være et resurssenter for musikk- og kulturfaglig arbeid i Steigen kommune. Videre skal skolen være pådriver for faglig utvikling og kunstnerisk bredde som skal komme alle innbyggerne til gode.

Kulturskolens rammeplan

 

 • Kunst

 • Dans

 • Drama

 • Musikk

Administrasjon

 • Rektor

  Torunn Baade Aalstad
  Tlf. 97 42 47 00

  torunn.baade@steigen.kommune.no

 • Kontormedarbeider

  Ann-Merethe Willumsen
  Tlf. 97 66 38 76

  ann-merethe.willumsen@steigen.kommune.no