God sommer

Vi i Steigen kulturskole, ønsker å takke alle våre elever og foresatte for året som har gått og riktig god sommer.

 

Her er direkte link: Søknad/oppsigelse

Informasjonsfilm - Hva er en kulturskole

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet denne informasjonsfilmen om kulturskolen, og oversatt den til seks forskjellige språk. Inne på linken under kan du se filmen på, Engelsk, Arabisk, Farsi, Somalisk, Polsk og Russisk

The Norwegian Directorate for Education and Training has developed this informative video about the School of Music and performing arts (Kulturskolen), and translated it into six different languages. By clicking this link you can watch the video in, English, Arabic, Farsi, Somali, Polish and Russian

Velkommen

Kulturskolen har som mål å gi barn og voksne tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle sine skapende evner og anlegg. Å få uttrykke seg gjennom musikk, kunst, drama eller dans er en viktig del av menneskets vekst og utvikling.

Kulturskolen skal være et resurssenter for musikk- og kulturfaglig arbeid i Steigen kommune. Videre skal skolen være pådriver for faglig utvikling og kunstnerisk bredde som skal komme alle innbyggerne til gode.

Kulturskolens rammeplan

 

 • Kunst

 • Dans

 • Drama/teater

 • Musikk

Administrasjon

 • Rektor

  Torunn Baade Aalstad
  Tlf. 97 42 47 00

  torunn.baade@steigen.kommune.no

 • Kontormedarbeider

  Ann-Merethe Willumsen
  Tlf. 97 66 38 76

  ann-merethe.willumsen@steigen.kommune.no