MUSIKK

- foregår hovedsakelig i smågrupper eller individuelt.  I tillegg til grunnleggende vokal/ instrumentbeherskelse får alle elever opplæring i noter/notasjon og undervises etter individuelt ferdighetsnivå. Blåseinstrumentene er i hovedsak knyttet til korpsene og styres av deres instrumentbehov. Korpsene leier ut instrumenter til sine aspiranter. For musikkelever som ikke ønsker seg i korpset, sørger foresatte for instrument og noter. Snakk med instrumentallærer i kulturskolen om instrument- og lærebokkjøp.

FLØYTE - KLARINETT - SAXOFON - GITAR - EL-GITAR - EL-BASS - HORN - TANGENT - TROMPET/KORNETT - SLAGVERK - SANG - KOR

KUNST

- gir tilbud til elever fra 1. klasse og oppover. Eleven får utforske og utvikle sanser og ferdigheter til å formidle inntrykk til uttrykk. De lærer å utforske strek og tegning, farger og form, flate og skulptur gjennom en rekke ulike medier og teknikker. Uterommet vil også tas flittig i bruk. Kreativitet og skaperglede vil være grunnleggende. Undervisningen foregår i aldersinndelte grupper på Røtnes, Engeløya. Materialutgifter på 350 kr. må påberegnes pr. undervisningsår.

DANS

- gir undervisning i modernedans, samtidsdans og kreativdans fra 1. klasse, og jazzdans fra 6.klasse. Elevene får danse-teknisk undervisning, i tillegg til å utvikle sine skapende evner innen dans. Elevene skal bli kjent med eget og andres dansespråk, og vi legger stor vekt på samspill.

Skriv gjerne på søknadskjemaet hvilken dansegren du ønsker å delta i.

TEATER/DRAMA

- gir tilbud til elever i grupper fra 1.klasse oppover. Eleven får kjennskap til å bruke kropp og stemme gjennom å være aktiv fra idè til ferdig skuespill. Gruppene er med å skape alt fra sminke og kostymer til ferdige teaterstykker. Foresatte kan bli spurt om å bidra med å lage kostymer og scenografi til forestillinger i samarbeid med dramalærer.

BAND OG SAMSPILL

- tilbyr vi til elever, i tillegg til den vanlige instrumentalundervisning. Her er det mulig å få utfolde kreativiteten i kulturskolens øvingslokaler. Undervisningen forutsetter grunnleggende ferdigheter på eget instrument.

 

YOGA

- gir god fysisk trening i tillegg til fokus og konsentrasjon. Vi trener styrke, bevegelighet og balanse. Vi har også fokus på pust og avspenning. Yoga er god forberedende trening både til idrettsfag og til kunstfag. Videre kan praktisering av Yoga forebygge skader og gi bedre fysisk og psykisk helse.

 

PROSJEKTUNDERVISNING I ANDRE KUNSTFAG

- kulturskolen har tradisjon for å søke prosjektmidler og gi ulike tilbud etter forespørsel.