Hjemmeundervisning i Steigen Kulturskole

I forbindelse med koruna-pandemien ønsker Steigen kulturskole å hjelpe til med å holde barn og unge aktive samt inspirere dem med kreative oppgaver som gir glede i en hverdag som i blant kan bli litt kjedelig. Kulturskolelærere vil derfor sende ut inspirasjonsoppgaver og ta kontakt med sine elever. Mangler dere utstyr eller trenger dere noe for å holde ferdighetene oppe ta kontakt med læreren din. Vi vil være der for dere.

Dirigentene for Steigens Glade Musikanter vil være tilgjengelig på Spond. Der kommer informasjon og muligheter for alle medlemmene i begge korps.  

Vi ønsker nær kontakt med både foreldre og elever. Er der spørsmål eller tanker ta gjerne kontakt.  

 

Vennlig hilsen Torunn Baade Aalstad  

Rektor i Steigen kulturskole 

Tlf. 97424700  

Velkommen

Kulturskolen har som mål å gi barn og voksne tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle sine skapende evner og anlegg. Å få uttrykke seg gjennom musikk, kunst, drama eller dans er en viktig del av menneskets vekst og utvikling.

Kulturskolen skal være et resurssenter for musikk- og kulturfaglig arbeid i Steigen kommune. Videre skal skolen være pådriver for faglig utvikling og kunstnerisk bredde som skal komme alle innbyggerne til gode.

Kulturskolens rammeplan

 

 • Kunst

 • Dans

 • Drama

 • Musikk

Administrasjon

 • Rektor

  Torunn Baade Aalstad
  Tlf. 97 42 47 00

  torunn.baade@steigen.kommune.no

 • Kontormedarbeider

  Ann-Merethe Willumsen
  Tlf. 97 66 38 76

  ann-merethe.willumsen@steigen.kommune.no